INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

Morgen gebeurt het - 22 september - 19.30 uur

toekomst van de ouderenzorg in

Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel

Bekijk hieronder een impressie van de avond

WAAR GAAT HET OVER?

Ouder worden en wat dat voor uitdagingen met zich meebrengt. Woensdag 20 september vond de eerste en (mogelijk) ook laatste hybride Themater-bijeenkomst plaats waarbij zowel in het Isalatheater als bij mensen thuis de sessie te volgen was. Zo’n 300 personen waren hierbij; verdeeld over theater en thuisvolgers. Het onderwerp betrof ouder worden en de toekomst van de ouderenzorg waarbij werd ingezoomd op een drietal thema’s: wonen; samen-leven en het onderhouden van een sociaal netwerk; en de ontwikkelingen op het gebied van technologie. Deze avond kwam tot stand in samenwerking met zes VVT-instellingen (De Zellingen, De Vijverhof, Aafje, Cedrah, Humanitas en Lelie zorgroep) die actief zijn in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Het was dan ook een bijeenkomst die niet puur Capels was, maar waarbij heel bewust juist beide zijden van de Algerabrug/IJssel betrokken waren.

 

De avond begon met een inleiding van Jolanda Lindenberg die met plaatjes en vooral een helder verhaal duidelijk maakte dat wij met elkaar steeds ouder worden; de gemiddelde levensduur stijgt. Vanaf het begin van het pensioen leven we gemiddeld nog zo’n twintig jaar leven. Dat leven zal gaandeweg met meer ongemakken gepaard gaan. Dat vraagt iets van anderen maar zeker en vooral iets van onszelf. Ook maakte Jolanda duidelijk dat de oudere niet bestaat. Zoveel mensen zoveel wensen. Waar de ene vooral ‘Zwitser-leven’ gevoel wenst is de ander vooral tevreden met voldoende contacten met anderen en de volgende met werken in een tuintje. Iedere oudere heeft weer andere ideeën en wensen. Verder is bekend dat vooral na ingrijpende gebeurtenissen (overlijden partner, verhuizing) eenzaamheid op de loer ligt.

 

Vervolgens probeerde Frenk in een drietal rondes boven tafel te krijgen hoe zes verschillende deskundigen (van een van de instellingen, welzijn, een huisarts, een woningbouwcorporatie, een directeur van het ziekenhuis) aankeken tegen dat proces van ouder worden en de consequenties daarvan op wonen, contacten en de mogelijkheden van technologie om deze ouderen te ondersteunen. Vooral de vraag wat je nu echt zou doen als je minister was met een flinke zak met geld leverde mooie antwoorden op. Duidelijk werd dat het vooral belangrijk is daarbij ouderen maximaal te ondersteunen en dat  voor zover zij dat wensen zij zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Duidelijk daarbij was steeds dat al deze wensen alleen maar in nauwe samenspraak met die ouderen gerealiseerd zouden moeten worden. Ook de aanwezigen in de zaal roerden zich volop in de discussie waardoor het een levendige avond werd. Rond wonen kwamen de nodige problemen langs. Ouderen die bijvoorbeeld wel in gemeente wilden blijven wonen maar eigenlijk geen geschikte en betaalbare woning konden vinden. Ook werd duidelijk dat de verschillende organisaties die te maken hebben met die ouder wordende ouderen soms nog best meer samen met elkaar zouden kunnen werken.

 

Prachtig waren de vier Ambonese liederen van Jessica Manuputty in de pauze. Hoewel de coronacrisis beperkingen oplegde (geen gezellig napraten in de foyer) gingen de (meeste) mensen met een positief gevoel naar huis, maar zich soms nog meer realiserend dat ze best wat van gemeentelijke organisaties, de huisarts, de woningcorporatie en de zorg mogen verwachten, maar dat toch veel zelf gedaan zal moeten worden. Ook lijkt de avond nog een extra stimulans te geven aan deze verschillende organisaties om elkaar op te zoeken en meer nog met elkaar samen te gaan werken. Als u nieuwsgierig bent geworden, is er nog de mogelijkheid de sessie digitaal terug te zien.

Download presentatie avond

TERUG NAAR ALLE THEMA'S

TERUG NAAR HOME