INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

HET TEAM VAN STICHTING THEMATER

Ons team bestaat uit:

HET BESTUUR

Alida Vreden-Cyrus

Ik zet me als voorzitter van stichting Themater graag in voor de samenleving. Stichting Themater organiseert al ruim 15 jaar thema-avonden voor Capellenaren over diverse maatschappelijke onderwerpen. We brengen mensen met verschillende interesses bij elkaar en faciliteren het debat. De Themater-avond wordt ondersteund door prachtige muziek of een vermakelijk programma die in verband staat met het thema van de avond. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er synergie. Ik beschouw mezelf als een echte Capellenaar. “Ik woon er nu ruim 18 jaar. Ik heb Capelle in die tijd goed leren kennen. Het mooie hier is dat mensen elkaar echt kennen. Als ondernemer én inwoner zie ik dat Capelle een hechte gemeenschap is, waarin je makkelijk wordt opgenomen. Ik ben zelfstandig ondernemer met een groot hart voor de maatschappij. Ik verdiep mij graag in mensen en grootstedelijke vraagstukken. Het is daarom heel interessant dat dit bij Themater samenkomt. Het mooiste aan Themater in Capelle aan den IJssel? Als je mee wilt doen, kun je meedoen. En als je niet kunt meedoen, zijn er hier altijd mensen die je kunnen helpen. Dat is echt die hechte en tegelijkertijd, open gemeenschap.

Pieter van Keulen

Pieter van Keulen sinds 2017 lid van het Thematerbestuur. In het dagelijks leven voor een deel nog werkzaam als organisatieadviseur (eigenaar van een bureau voor Organisatie-Personeel-Advies) en (ex)lid van meerdere besturen/Raden van Toezicht, adviesraden en voor een deel genietend van het pensioen. Themater is een prachtig initiatief om de Capelse gemeenschap te informeren over en te betrekken bij allerhande thema’s die er toe doen. Vooral de aandacht voor sociaal en maatschappelijke thema’s en thema’s waar extra aandacht voor gevraagd moet worden, is voor Pieter een belangrijke reden om zitting te hebben in het Thematerbestuur. Daarbij speelt ook dat de gedrevenheid en het enthousiasme van het bestuur energie geeft, naast dat de reacties van bezoekers uitnodigt een volgende Themater-thema te presenteren. De Themater-avonden zijn gratis toegankelijk mede dankzij sponsoren, donaties en ‘de vrienden van’. De inzet van het bestuur is belangeloos. Voor Pieter ook een reden om zich vrijwillig in te zetten.

Yole Rizzo

Yole is directeur commerciele zaken en bedrijfsvoering bij het Isala Theater.

Meer over haar profiel volgt!

Pouria Taghavi

Sinds 2016 ben ik lid van het bestuur van Stichting Themater, maar daarvoor deed al ik al veel voor Themater vanwege mijn kennis op het gebied van marketing en communicatie. Toen het toenmalige bestuur mij destijds benaderde met de vraag of ik lid zou willen worden van het bestuur zei ik dan ook volmondig ‘ja’. Als maatschappelijk betrokken ondernemer die al meer dan 21 jaar werkzaam is in het Capelse vind ik het namelijk belangrijk om mijn steentje bij te dragen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook bestuurslid bij het Economisch Netwerk Capelle (ENC) en sponsor ik verschillende lokale initiatieven. Als ondernemer met een familiebedrijf zit het in mijn DNA om naar elkaar om te kijken.

 

In het dagelijks leven ben ik directeur-eigenaar van Multicopy The Communication Company in Capelle. Als marketingcommunicatie specialist help ik merken met online en offline marketingcommunicatie diensten en producten. Mijn team en ik werken voor het MKB en multinationals, voor profit en non-profit organisaties, en voor allerlei soorten branches en sectoren. Ik weet als geen ander hoe belangrijk de rol is van communicatie en informatievoorziening. Maar ook vanwege mijn migratieachtergrond weet ik als geen ander dat vrijheid van meningsuiting en debat niet vanzelfsprekend zijn. Het is mooi dat we dit in Nederland en specifiek hier in Capelle met Themater wel kunnen en mogen doen. En dat is dan ook wat mij zo bindt aan Themater: Capellenaren verbinden en op een informele en ontspannen manier informeren en laten debatteren over actuele sociaal-maatschappelijke thema’s. Want immers, de maatschappij dat zijn wij: voor Capelle, door Capelle!

Lex Cachet

Lex Cachet is inmiddels mee dan tien jaar bestuurslid van Themater.

 

Hij doceerde sociologie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij lange tijd lid van de gemeenteraad in Capelle. Momenteel is hij ondermeer lid van de besturen van Themater, het Van Cappellenhuis en de stichting Beijerinckgemaal.

 

Hij publiceert regelmatig korte signalementen op Platform Overheid: https://platformoverheid.nl

 

Verder leverde hij de afgelopen jaren bijdragen aan het Belgisch-Nederlandse Cahiers Politiestudies, als auteur maar ook als redacteur en referent.

Annelous van der Klauw-Cornet

Meer over haar profiel volgt!

Menno van Duin

Einde 2020 vroeg Lex Cachet mij of ik niet in het bestuur van Themater zitting wilde nemen - nu Rob Vermeulen na jarenlang bestuurslid te zijn geweest, terugtrad. Als redelijk actief inwoner van Capelle kende ik Themater uiteraard en heb ik in het verleden ook redelijk wat avonden bezocht. Lex legde mij uit wat van de leden van het bestuur verwacht wordt en feitelijk had ik niet veel bedenktijd nodig. Inmiddels, een aantal weken later heb ik al de eerste (digitale) bestuursvergadering mogen bijwonen.

 

Ik woon met mijn vrouw (de twee kinderen zijn inmiddels het huis uit) al ruim dertig jaar in Capelle (Molenbuurt) en nog steeds met veel plezier. Ik heb bijna 10 jaar in de gemeenteraad gezeten en zeker in die jaren het nodige van en over Capelle geleerd. Inmiddels ben ik al weer zo’n jaar of vier actief in zowel het bestuur van De Capelse Schoolvereniging als in de (grootste?) sportvereniging van Capelle (TC Capelle).

 

Ik ben werkzaam als onderzoeker bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem en ben daar vooral betrokken bij en geef ik leiding aan onderzoeken op het terrein van de crisisbeheersing. Een flink deel van dat onderzoek is gericht op gemeenten en veiligheidsregio’s (evaluaties van calamiteiten; advisering over crisiscommunicatie e.v.). Jaarlijks maken wij vanuit het lectoraat Crisisbeheersing bijvoorbeeld een boek (‘Lessen uit crises en mini-crises’) waarin wij de belangrijkste bijzondere gebeurtenissen van dat betreffende jaar beschrijven en analyseren.[1] Hoewel de coronacrisis natuurlijk heel naar is, is het voor mij als onderzoeker wel een enorm interessante en leerzame tijd.

 

Hobby’s zijn naast mijn leuke werk zeker ook sporten (tennissen, fietsen) en vakanties. Soms naar wat warmere gebieden om daar lekker te wandelen maar veel vaker naar ons tweede huis in de Franse Bourgogne.

LEDEN VAN HET RAAD VAN ADVIES

De AdviesRaad is een breed samengesteld gezelschap, waarin mensen die actief zijn binnen de Capelse samenleving - op persoonlijke titel - zitting hebben

 

Peter Oskam  •  Imelda van Meggelen  •  Dionne Dinkhuisen   •  Gert Abma  •  Robbert-Jan Bruins  •  Joke Meijer

PARTNERS THEMATER

Frénk van der Linden, vaste moderator Themater

Journalist Frénk van der Linden (de Volkskrant, KRO/NCRV) is sinds enkele jaren de gepassioneerde presentator en interviewer van Themater. Zijn stijl is losjes maar indringend. Hij voelt zich bij ons thuis omdat hij het streven herkent bruggen te slaan en mensen inzichtelijk te maken voor elkaar.

 

Onlangs publiceerde Frénk bijvoorbeeld het boek 'En altijd maar verlangen – De liefdesoorlog van mijn ouders'. Het bestaat uit honderd brieven die hij schreef aan zijn inmiddels overleden vader en moeder. Na een bittere scheiding wisselden zij veertig jaar lang geen woord meer met elkaar. Schrijver Tommy Wieringa noemde het 'pijnlijk mooi', en Magriet van der Linden zei in M: 'Rauw en indrukwekkend. Het emotioneert me. Iedereen die een relatie heeft, moet het lezen.’

 

Frénk hoopt met zijn bijdragen aan Themater het publiek op eenzelfde wijze te treffen.

Rogier Bos, vaste fotograaf Themater

Rogier is sinds 1998 actief als professioneel fotograaf: hij is een gedreven vakman in hart en nieren. Hij bezit de ervaring, kennis en expertise die u nodig hebt. Hij werkt vanuit Rotterdam, maar zijn opdrachtgevers sturen hem door heel Nederland en ook regelmatig daarbuiten.

rogierbos.com

 

 

TERUGBLIK THEMA-AVONDEN

TERUG NAAR HOME